Möten & Events - Gothia Towers

Möten & Events

  • http://gothiatowers.com/wp-content/uploads/2013/02/Venus.jpg
Vad har ni för Parkeringsalternativ?

Vi erbjuder två olika alternativ:
Gothia Towers garage som kostar 295:- per dygn, inklusive bort- och framkörning. Vid ankomst till hotellet, ställ bilen på in- och utcheckningsparkeringen utanför entrén och lämna nycklarna i Guest Servicedisken i samband med incheckning. Bilen parkeras i vårt låsta varmgarage.
Boka garageplats i samband med rumsbokning!
Focus P-garage. Kostnad 195:- per dygn. Detta alternativ är ej bokningsbart. Vid ankomst till hotellet, köp biljett i Guest Servicedisken i samband med incheckning. Parkera därefter bilen i Focus P-hus, granne med hotellet. Kör in i mittfilen i P-huset, upp till plan 3, där det finns en inhägnad och låst avdelning för Hotel Gothia Towers gäster. Använd biljetten för in- och utpassering.

Hyr ni ut möteslokaler per timma?

Konferenslokaler hyrs ut per hel- eller halvdag.
Heldag Konferens: 08.00 – 17.00
Halvdag konferens, förmiddag: 08.00 – 12.00
Halvdag konferens, eftermiddag: 13.00 – 17.00.

Är Gothia Towers samma företag som Svenska Mässan?

Gothia Towers är ett helägt dotterbolag till Svenska Mässans Stiftelse.