Ett arbete som aldrig blir klart

Gothia Towers har sedan 2001 arbetat aktivt med ett internt kvalitetssäkringssystem kallat Quality Check System, QCS. Detta verktyg ger oss möjlighet att regelbundet mäta kvalitén avseende vår service och våra produkter, såsom hotellrum, restauranger och andra publika miljöer – både internt och externt.

Systemet är baserat på poängsystem och tydliga målbeskrivningar. Mätningar utförs dagligen och med hjälp av resultaten uppdateras våra rutiner kontinuerligt för att säkerställa kvalitetsnivån.

Under 2006 tog vi nästa steg i kvalitetsarbetet för att försöka höja nivån ytterligare och inrättade en kvalitetsansvarigtjänst, som arbetar enbart med dessa frågor. Vårt mål är att även i framtiden garantera att våra gästers höga krav och förväntningar blir tillgodosedda på ett bra sätt.

Förutom vår kvalitetsansvariga använder vi oss även av “Duty Manager”. Detta innebär att vi under årets alla helger har en av våra avdelningschefer boende på hotellet. Denna är kvalitetsansvarig och ska följa verksamheten ur en gästs synvinkel samt iaktta och analysera verksamheten ur ett kvalitetsperspektiv – detta för att nå upp till det värdskap organisationen eftersträvar.

Följande ansvarsområden ligger inom funktionen:

 • Housekeeping
 • Hotellreception/Guestservice
 • Konferensreception
 • Restaurangerna inom hotellet, samt Estrad vid hotellfrukost

Följande kvalitetsundersökningar genomförs regelbundet för kvalitetssäkring:

 • Intern QCS, Quality Check System
 • Telefoniundersökning
 • Medarbetarundersökning
 • World Hotels
 • Safe Hotels
 • Kvalitetsmätning
 • Säkerhetsmätning

Vi arbetar konstant för att hela tiden förbättra oss och vår service. Det är därför av högsta vikt att vi får kontinuerlig respons från våra gäster. Vi använder oss av dokumenterade förbättringsförslag från gäster från både logi- och konferensgäster. Kommentarskorten följs regelbundet upp och vid eventuella klagomål kontaktas gästen för att diskutera en lösning.