Tidsplan

Översiktlig tidsplan för byggnationen

Vårt byggprojekt börjar närma sig sitt slut! Påbyggnationen på mittentornet är färdig – och här öppnade Gothia Towers 5-stjärniga systerhotell Upper House den 1 september.
I november 2014 kommer vi att öppna stora delar av tredje tornet  och i januari 2015 ska vår byggnation stå helt färdig.

1. Tillfällig hotellentré
Vi har öppnat en provisorisk entré. Denna kommer att användas fram till sommaren 2014.

2. Trafikomläggning
En ny infart till Gothia Towers och omläggning av en provisorisk infart är genomförd. En permanent infart kommer att vara klar i mitten av 2014..

3. Nya East Tower (det tredje helt nya tornet)
Gäller hotellrum, restaurang och förbindelsegång till det mittersta tornet. Våningarna 0-3 platsbyggs från och med augusti 2012 och våningarna 4-30 byggs från januari 2013 till januari 2015 då byggnationen beräknas vara klar.